วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551

มือใหม่หัดตัด/ต่อ วีดีโอ


คราวนี้ เห็นว่าทุกๆท่าน(หลายๆคน) มีกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ที่มความสามารถและสมรรถนะสูงๆ ลองใช้ประโยชน์จากมันให้คุ้มค่าหน่อยซิครับ โดยเฉพาะในการประกอบอาชีพครูอย่างเรา สำคัญอันดับต้นๆนะครับ การทำสื่อที่เร้าผู้เรียน

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ในปัจจุบันนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นไปอย่างรวดเร็ว การเข้าใจ เข้าถึง สื่อต่างๆ ต้องเป็นไปอย่างรู้เท่าทัน การรับเอาสื่อต่างๆ มาใช้ในชีวิตประจำวันก็เช่นกัน ควรพิจารณา ศึกษาให้ดีเสียก่อน